UF Styret

UF-styret 2014

Funksjon Navn Mobil
Leder Elin Bergquist  
Styremedlem Hans Petter Bergquist  
Styremedlem Ingvild Tørnby  
Styremedlem Jonas Sundsrud  
Styremedlem Sondre Heggedal  
Styremedlem Victor Nilsen  
Varamedlem Mats Holmedal  
     

 

UF-styret 2013

Funksjon Navn Mobil
Leder Simon Bergquist 92 46 96 35
Styremedlem Christoffer Heggedal 90 23 37 67
Styremedlem Andreas Ottosson 98 44 26 33
Styremedlem Martine Ramberg 90 52 84 58
Styremedlem Elin Bergquist  
Styremedlem Sondre Heggedal  
Varamedlem Håkon Berger