MF Grus og gull

Grus og gull er en enkel samling for å dele tvil og tro, og hverdagenes bekymringer og gleder.
Hver torsdag kl 20.30.