Søndagsskolen

Alder: fra 3 til 12 år. Det første året med en forelder tilstede.