KRIK

Kristen idrettskontakt, KRIK, er en kristen ungdomsorganisasjon som har som mål å knytte bånd mellom idretten og kirken. KRIK ble startet etter initiativ av presten Kjell Markset i 1981.

Idrettspersonligheter som Rune Bratseth, Ole Kristian Furuseth, Kristen Skjeldal, Astrid Urenholdt Jakobsen, Andreas Håtveit, Ezienne Okparaebo og ikke minst verdensrekordholder Johan Remmen Evensen er profilerte utøvere, sammen med flere andre, som har vært og er ambassadører for KRIK. På landsbasis har KRIK ca. 14 200 medlemmer.

KRIK RØMSKOG hadde oppstartsmøte fredag 30. september 2011, og har p.t. 34  medlemmer i alderen 13-38 inkl. ledere. Majoriteten er under 20 år og bortsett fra to ledere er alle under 25 år.

Vi kommer til å holde på i gymsalen med forskjellige aktiviteter 1-2 ganger i måneden. Dette skjer på fredager etter gubbetrimmen og søndag ettermiddag. Uteaktiviteter i helger vil også forekomme. Div. turer er også under planlegging. Friluftsliv er en del som vi kommer til å trekke inn i KRIK.

I løpet av samlingen holdes det andakt og det avsluttes alltid med fellesbønn.

Aldersgrense 8. klasse og eldre. Obligatorisk medlemskap/kontingent ved fast deltakelse.

KRIK baserer sin inntekt på kontingent, frivillige gaver og offentlig støtte. Idrett og friluftsliv er aktiviteter som byr på tidvis store investeringer, så vi vil være veldig takknemlig for den støtten vi kan få. Er du interessert i å støtte oss i vårt arbeid kan frivillige gaver settes inn på kontonr.: 1050.17.89165