Rømskog kirke

Gudstjenester høsten 2014

Dato Kl. Prest
17.8 11.00 Runo Lilleaasen (Trosterud)
31.8 11.00 Runo Lilleaasen           
14.9 11.00 Runo Lilleaasen
5.10 07.00 Runo Lilleaasen (Jeger-otte på Kørren)
19.10 11.00 Runo Lilleaasen
2.11 18.00 Runo Lilleaasen
16.11 11.00 Runo Lilleaasen
30.11 11.00 Øystein Sjølie
14.12 11.00 Runo Lilleaasen
24.12 16.00  Øystein Sjølie
26.12 15.30 Runo Lilleaasen
31.12 23.15 Runo Lilleaasen

 

Gudstjenester vinteren/våren 2013

Dato
13. januar,   kl. 11.00
27. januar,  kl. 18.00
10. februar,  kl. 11.00
24. februar,  kl. 11.00
10. mars,   kl. 11.00
24. mars,  kl. 11.00 (palmesøndag)
28. mars,  kl. 18.00 (skjærtorsdag)
1. april,   kl. 18.00 (2. påskedag)
14. april,   kl. 11.00
28. april,   kl. 11.00
12. mai,   kl. 11.00
17. mai,   kl. 11.00 (?)
19. mai,  kl. 11.00 (1. pinsedag)
2. juni,   kl. 11.00 (konfirmasjon)

 

 

Gudstjenester høsten 2012

Dato
19. august (Trosterud)
  2. september
16. september (Søndagsskolen deltar)
30. september
14. oktober
 4. november
18. november
  2. desember
16. desember: Konsert med "Sound of sisters"
24. desember